Công ty CP Belleville Hà Nội gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng áp dụng cho khách hàng Dự án The Emerald áp dụng từ 1/10/2019 đến ngày 31/10/2019.