Công ty cổ phần BĐS Belleville Hà Nội trân trọng thông báo chính sác bán hàng cho Dự án thấp tầng Iris Garden như sau:

Đối tượng và thời gian áp dụng:

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/03/2019 đến ngày 30/4/2019.
  • Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng đặt cọc mua nhà tại Dự án thấp tầng Iris Garden trong thời gian áp dụng.

Chính sách bán hàng như sau: