Công ty CP Belleville Hà Nội gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng Phân khu BT05 Dự án The Lotus Center áp dụng từ 1/10/2019 đến ngày 31/10/2019.