Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội xin kính gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng sàn thương mại (Shophouse) đối với toà CT1A, CT1B, CT2, CT3 và CT4 dự án Iris Garden tháng 4/2019.

Đối tượng và thời gian áp dụng:

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019 hoặc khi phát sinh đủ 05 giao dịch đặt đủ cọc mua Sàn thương mại (Shophouse) toà CT1A, CT1B, CT2, CT3 và CT4 thuộc Dự án Iris Garden tuỳ thời điểm nào đến trước.
  • Dành cho khách hàng đặt cọc mua sàn thương mại (Shophouse) toà CT1A, CT1B, CT2, CT3 và CT4 thuộc dự án Iris Garden trong thời gian áp dụng.

Tiến độ thanh toán