Trân trọng gửi đến quý khách hàng chính sách bans hàng sàn thương mại Shophouse Dự án Iris Garden thời gian áp dụng từ ngày 1/9/2019 đến 30/9/2019.