Công ty Cổ phần Belleville Hà Nội trân trọng gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng dành cho quý khách hàng thuê căn nhà trẻ dự án The Emerald theo 2 phương án: phương án 1: 15 năm, thanh toán 3 năm 1 lần và phương án 2: 10 năm thanh toán 1 năm 1 lần, thời gian áp dụng từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.