Công ty Cổ phần Belleville Hà Nội trân trọng thông báo chính sách chiết khấu thanh toán sớm cho khách hàng mua nhà khu BT5 – Dự án The Lotus Center, áp dụng từ ngày 20/05/2020.