Mô hình Đường đua công thức 1 Hà Nội  - Việt Nam với tổng chiều dài 5,565 km