Những câu hỏi liên quan đến Pháp lý dự án Bất động sản

2020-09-10T11:10:34+07:0010/09/2020|

Câu hỏi 1: Thời gian qua có rất nhiều người quan tâm về Hợp đồng ký quỹ trước khi dự án đủ điều kiện bán hàng, Ông có thể cho mọi người biết thêm nội dung của Hợp đồng ký quỹ như thế nào? Trả lời: Thứ nhất, Theo quy định tại Điều 330 về [...]