LIÊN HỆ

Khu nhà mẫu và bán hàng

Giờ làm việc:
Thứ hai đến thứ bảy
8.00am – 6.30pm
Chủ nhật
9.00am – 6.30pm

Liên hệ với chúng tôi


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Anh

Phó Tổng Giám Đốc

Mobile: 0904628777

anhvt@vimefulland.com.vn

Nguyễn Văn Tân

Phó Tổng Giám Đốc

Mobile: 0911516855

tannv@vimefulland.com.vn

Bùi Hiệp

Phó tổng giám đốc

TP. Kinh doanh số 11

Mobile: 0945462589

hiepbui@vimefulland.com.vn

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Trịnh Công Bách

TP. kinh doanh số 03

Mobile: 0972199972

bachtc@vimefulland.com.vn

Lê Hồng Phong

TP. Kinh doanh số 5

Mobile: 0967976336

phonglh@vimefulland.com.vn

Đặng Thu Hà

TP. kinh doanh số 12

Mobile: 0989634655

hadt@vimefulland.com.vn

Lưu Thị Nhung

TP. kinh doanh số 08

Mobile: 0974259798

nhunglt@vimefulland.com.vn