LIÊN HỆ

Khu nhà mẫu và bán hàng

Giờ làm việc:
Thứ hai đến thứ bảy
8.00am – 6.30pm
Chủ nhật
9.00am – 6.30pm

Liên hệ với chúng tôi


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tân

Tổng Giám Đốc

Mobile: 0911.516.855

tannv@vimefulland.com.vn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Anh

Phó Tổng Giám Đốc

Mobile: 0904.628.777

anhvt@vimefulland.com.vn

Trịnh Công Bách

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 03

Mobile: 0972.199.972

bachtc@vimefulland.com.vn

Bùi Hiệp

Phó Tổng Giám Đốc

TP. Kinh doanh số 11

Mobile: 0945.462.589

hiepbui@vimefulland.com.vn

Đặng Thu Hà

Phó Tổng Giám Đốc

TP. kinh doanh số 12

Mobile: 0989.634.655

hadt@vimefulland.com.vn

Nguyễn Tất Phú

PGĐ chi nhánh Nghệ An

Mobile: 0918.994.498

phugia@gmail.com

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Nguyễn Văn Sơn

TP. kinh doanh số 01

Mobile: 0914.884.864

sonnv@vimefulland.com.vn

Lê Hồng Phong

TP. Kinh doanh số 05

Mobile: 0967.976.336

phonglh@vimefulland.com.vn