CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Vimefulland trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập và sử dụng trang web: https://vimefulland.com.vn do Vimefulland vận hành. Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân người dùng, Vimefulland luôn tôn trọng và cam kết minh bạch về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà Vimefulland thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách Vimefulland tiếp nhận, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Khi sử dụng trang web, nghĩa là Quý khách đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Do vậy, Quý khách nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào truy cập vào trang web, để bảo đảm rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự tin tưởng của khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Vimefulland. Vì vậy, Vimefulland sẽ dùng tên và thông tin khác liên quan đến quý khách theo đúng nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Vimefulland cam kết sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho bất cứ một bên nào khác và chỉ lưu trữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật quy định. Quý khách hàng vẫn có thể truy cập vào web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và Vimefulland không thể biết Quý khách là ai nếu Quý khách không cung cấp thông tin của mình.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Vimefulland thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin Vimefulland thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Vimefulland có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của Vimefulland. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vimefulland xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Vimefulland sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Vimefulland có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ Vimefulland trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Vimefulland có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho Vimefulland, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà Vimefulland đã nêu ở trên, Vimefulland cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể. Vimefulland sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Vimefulland không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách cung cấp cho Vimefulland sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Vimefulland không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp Quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Vimefulland khuyên Quý khách không nên gửi thông tin đến cho Vimefulland.

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà Vimefulland đã nêu ở trên. Do đó Vimefulland khuyến khích Quý khách xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác của Website của Vimefulland.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Vimefulland, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại Vimefulland. Vimefulland khuyến khích quý khách đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Vimefulland không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin liên hệ, Quý khách vui lòng phản hồi tại địa chỉ Emai: info@vimefulland.com.vn