Ngày 13/1/2023, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ban hành Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P3 và ngày 16/1/2024, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ban hành Bản Cáo trạng số 28/CT-VKS-P3, cùng với Đơn tố giác tội phạm đã được gửi đến Cơ quan thông tin Báo chí ngày 28/1/2024. Chúng tôi đã có buổi làm việc với Bà Trần Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT, kiêm đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm.

“Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trong trường hợp tài sản không còn, chưa đáp ứng quy định tại Điều 219 và Khoản 1, Điểm c, d, đ, Khoản 2, Điều 215, Bộ luật tố tụng hình sự 2015;Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 97/2019/NĐ-CP, ngày 23/12/2019; Điểm d, đ, Khoản 1. Khoản 3, Điều 15 và Điểm d, Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 19 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và vi phạm Điều 101, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, không có giá trị pháp lý, như vậy, liệu Hội đồng định giá cấp Bộ có phải định giá lại không?”