Ngày 03/11/2016, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt báo Người đưa tin về việc đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có các bài viết về Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Dưới đây là toàn bộ nội dung quyết định xử phạt của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Văn bản xủ phạt báo Người đưa tin

Văn bản xủ phạt báo Người đưa tin