Công ty Cổ phần BĐS Belleville Hà Nội – Thông báo tăng giá bán dự án The Eden Rose như sau:

Hiện nay dự án The Eden Rose – Thanh Trì đã chuẩn bị hoàn thành đầy đủ các hạng mục thi công, hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao nhà ở từ ngày 04/03/2019. Kể từ ngày 01/03/2019 giá bán các căn hộ của dự án The Eden Rose – Thanh Trì sẽ được điều chỉnh tăng so với giá bán hiện hành.

Văn bản thông báo tăng giá bán dự án The Eden Rose