Ngày 7-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang (Công ty Nhuệ Giang) đã chính thức có thông tin liên quan tới dự án Iris Garden.
Công ty Nhuệ Giang có nhận được công văn từ Công ty Luật TNHH Á Châu Việt (Công ty Luật Á Châu Việt). Theo đó, Công ty Luật Á Châu Việt xưng danh là người đại diện theo ủy quyền của 109 Quý khách hàng mua căn hộ thuộc Dự án Iris Garden mà Công ty Nhuệ Giang làm chủ đầu tư có nêu một số vấn đề liên quan đến Dự án Iris Garden.

Trên thực tế, hoàn toàn chưa có căn cứ chính xác và hợp pháp để xác định việc 109 Quý khách hàng đã thực hiện việc ủy quyền cho Công ty Luật Á Châu Việt, bởi kèm theo công văn là Phiếu yêu cầu Luật sư đính kèm danh sách các Quý Khách hàng không được công chứng, chứng thực, ngoài ra, thực tế chỉ có 108 khách hàng của Dự án Iris Garden là được xác định. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh, bất cập có thể ảnh hưởng không tốt tới danh dự, uy tín, hình ảnh của Công ty Nhuệ Giang và Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang xin làm rõ vấn đề: việc tính diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được thực hiện hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và thoả thuận tại các hợp đồng mua bán đã được kí kết. Cụ thể như sau:

1. Dự án Iris Garden được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện đi vào vận hành

Dự án Iris Garden đã được các cơ quan quản lí Nhà nước về xây dựng, kiến trúc phê duyệt và thẩm định đầy đủ điều kiện để vận hành, cụ thể bao gồm:

Ngày 22-6-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 1929/QHKT-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 16-11-2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có Công văn số 3745/QHK-P5 gửi tới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa nêu ý kiến về Phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán số 27 đường Đông Lạnh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 15-01-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định chủ trương đầu tư số 274/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang đối với dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán (Dự án Iris Garden) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Ngày 12-02-2018, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thu hồi 24.932,8m2 đất (trong đó có 24.928,8m2 đất do Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam quản lý; 04m2 đất công do UBND phường Cầu Diễn quản lý) tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang để chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án xây dựng “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán”;

Ngày 06-3-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có Công văn số 1759/SXD-QLN gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang ý kiến về nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại CT2, CT3, Ct4 thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được thực hiện phù hợp với quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh;

Ngày 06-4-2018, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội có văn bản Chấp thuận phương án kiến trúc số 1922/QHKT-PATK-P1. Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận phương án kiến trúc công trình nhà ở liên kế – Khu nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại khu đất số 119, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm;

Ngày 13-4-2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 34/GPXD cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang được phép xây dựng Khối nhà ở chung cư cao tầng (trên khu đất số 1) thuộc Dự án “Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán” gồm 05 khối nhà ký hiệu CT1 – CT4 có chung tầng hầm trong đó: Khối nhà CT1A và CT1B (có chung khối đế 4 tầng); Khối nhà CT2; Khối nhà CT3 và Khối nhà CT4;

Ngày 19-5-2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 241/HĐXD-QLTK gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán;

Ngày 08-6-2020, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có Công văn số 1091/PCCC&CNCH-P4 gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang về việc nghiệm thu về PCCC;

Ngày 23-6-2020, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 115/GĐ-ATXD/HT.

Như vậy, Dự án Iris Garden đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng, thiết kế, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Diện tích căn hộ chung cư tại Dự án Iris Garden được xác định theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng Hợp đồng mua bán căn hộ đã kí kết

Theo thiết kế sơ bộ ban đầu, một số căn hộ trong Dự án Iris Garden được xây thêm hạng mục tường cách âm để chống tiếng ồn từ thang máy. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do chất lượng của thang máy được lựa chọn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đảm bảo về tiếng ồn phù hợp với các quy định trong QCVN 26: 2010/BTNMT và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng, hạng mục tường cách âm này được điều chỉnh để đảm bảo mỹ quan, giá trị sử dụng của căn hộ và hiệu quả của Dự án.

Việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến diện tích của căn hộ. Cụ thể là:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 về điều chỉnh thiết kế xây dựng: “1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: b. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án. 2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”. Do vậy, việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, do đó, không phải thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình về điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình (“Thông tư số 18”): “2. Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình”. Vì việc điều chỉnh thay đổi tường cách âm không dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, do đó, chủ đầu tư, Công ty Nhuệ Giang hoàn toàn có quyền tự quyết định về nội dung này.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014: “2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung”.

Theo quy định tại Mục 1.4.13 QCVN 04: 2019/BXD-Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nhà chung cư, ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư: “1.4.13 Diện tích sử dụng căn hộ: Diện tích sàn được tính theo kích thước thông thuỷ của căn hộ: bao gồm diện tích sàn có kể đến tường/vách ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia; Không bao gồm diện tích phần sàn có cột/vách chịu lực, có hộp kĩ thuật nằm bên trong căn hộ và diện tích tường/vách bao toà nhà/căn hộ, tường/vách phân chia giữa các căn hộ.

Chú thích: Kích thước thông thuỷ là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào…) Đối với ban công, lô gia thì tính toàn toàn bộ diện tích sàn, trường hợp có mép tường chung thì tính theo mép trong của tường chung”.

Như vậy, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ theo kích thước thông thuỷ phải được tính theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, khoảng không gian nằm giữa tường cách âm và tường bao của căn hộ, tường phân chia các căn hộ, cũng như diện tích của tường cách âm thang máy, được tính vào diện tích sử dụng của căn hộ. Căn cứ vào thiết kế đã được phê duyệt, thực tế thi công xây dựng, quy định của pháp luật, việc xác định diện tích sử dụng căn hộ không bị ảnh hưởng bởi hạng mục tường cách âm thang máy của căn hộ.

Theo quy định tại Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9262-1:2020 (ISO 7976-1:1989) về dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiệm chế sẵn công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo, việc chênh lệch diện tích căn hộ trong quá trình thi công căn hộ hoàn toàn được sự cho phép của pháp luật.

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Hợp đồng mua bán căn hộ, “Bên Mua và Bên Bán nhất trí rằng, diện tích thông thủy chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên bán theo diện tích thực tế khi bàn giao Căn hộ; trong trường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệch bằng hoặc thấp hơn 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì Giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh lại phù hợp theo phần chênh lệch diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ. Trong Biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục của Hợp đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao căn hộ, diện tích thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký nếu có”.

Theo quy định của pháp luật và thống nhất tại Hợp đồng mua bán căn hộ, diện tích căn hộ được phép có dung sai và Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ.

Như vậy, thiết kế của Dự án Iris Garden (cũng như toàn bộ các hạng mục khác của Dự án) và việc tính diện tích của từng Căn hộ chung cư trong Dự án hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với hợp đồng mua bán đã kí kết và trên thực tế đã được đầy đủ các cơ quan quản lí nhà nước thẩm định, phê duyệt và chấp nhận thông qua.

3. Từng căn hộ chung cư của Dự án Iris Garden đã được các khách hàng thực tế nghiệm thu và nhận bàn giao với sự thống nhất toàn bộ các vấn đề của căn hộ

Theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư không bắt buộc phải thông báo và cho phép các Khách hàng nghiệm thu, yêu cầu sửa chữa trước khi bàn giao. Tuy nhiên, với tinh thần thiện chí, hợp tác, vì quyền lợi cao nhất của các Quý khách hàng, tại Dự án Iris Garden, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo mời từng Khách hàng mua Căn hộ đến nghiệm thu trước khi bàn giao. Theo đó, từng Khách hàng kiểm tra kĩ căn hộ, liệt kê cụ thể các hạng mục cần phải sửa chữa, ghi rõ vào Biên bản kiểm tra căn hộ. Công ty Nhuệ Giang đã dành thời gian để hoàn thiện từng hạng mục theo yêu cầu.

Khi nhận bàn giao Căn hộ, từng Khách hàng đều kí kết Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong đó có nội dung thống nhất như sau:

1. Nội dung bàn giao

a. Diện tích Căn hộ

– Tổng diện tích sử dụng.

b. Hồ sơ kèm theo

– Hồ sơ kỹ thuật Căn hộ.

– Chìa khoá Căn hộ và các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Căn hộ (có biên bản bàn giao chi tiết riêng).

2. Kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng mua bán Căn hộ;

b. Bên Bán đã bàn giao cho Bên Mua và Bên Mua đã nhận Căn hộ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chìa khóa Căn hộ;

c. Bên Mua có trách nhiệm quản lý, sử dụng Căn hộ nêu trên và có trách nhiệm thanh toán các loại phí như Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng, cụ thể đồng ý thanh toán cho Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành do Bên Bán chỉ định Phí quản lý kể từ ngày bàn giao này;

d. Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên Mua không cư trú tại Căn hộ sau thời điểm bàn giao Căn hộ theo Biên bản này, Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy định của Ban quản lý tòa nhà tính từ ngày ký Biên bản bàn giao;

e. Bên Mua chấp hành Nội quy quản lý sử dụng tòa Chung Cư, các quy định tại Sổ tay cư dân, các quy định của Ban quản lý tòa nhà trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng Căn hộ;

f. Bên Mua liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để hướng dẫn các thủ tục ký kết các hợp đồng cung cấp điện, nước, truyền hình cáp, internet… theo quy định;

g. Bên Mua phối hợp và hỗ trợ Bên Bán trong việc tiến hành công tác bảo trì, bảo hành Căn hộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan;

h. Bên Mua phối hợp với Bên Bán hoàn thành các thủ tục thanh lý Hợp đồng mua bán Căn hộ, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có thông báo của Bên Bán;

3. Kết luận

a. Bên Mua đã kiểm tra thực tế chất lượng Căn hộ và xác nhận rằng Căn hộ đã được hoàn thiện và bảo đảm chất lượng theo đúng Hợp đồng mua bán Căn hộ.

b. Kể từ ngày ký Biên bản bàn giao này, quyền sở hữu đối với Căn hộ sẽ thuộc về Bên Mua.

c. Hai Bên không còn ý kiến phát sinh gì khác.

d. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Bên cam kết và xác định đến thời điểm lập Biên bản này các Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận về căn hộ và thực hiện Hợp đồng.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản bằng tiếng Việt, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên bán giữ 04 (bốn) bản, tất cả các bản đều có giá trị như nhau./”.

Đối với 108 Căn hộ của các chủ thể uỷ quyền cho Công ty Luật TNHH Á Châu Việt, toàn bộ các Khách hàng cũng đã được Công ty Nhuệ Giang gửi Thông báo mời nghiệm thu ngày 19-02-2020, trực tiếp đề nghị sửa chữa các hạng mục trong Căn hộ. Sau khi các hạng mục trong Căn hộ đã hoàn thiện, Công ty Nhuệ Giang đã gửi Thông báo bàn giao ngày 22-6-2020 và các Khách hàng đã đến nhận bàn giao Căn hộ, trực tiếp ký Biên bản bàn giao thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong căn hộ. Cụ thể như sau:

STT MÃ CĂN HỌ VÀ TÊN PHIẾU PHẢN ÁNH NGÀY ĐẾN
NGHIỆM THU
SỐ THÔNG BÁO
NGHIỆM THU
GỬI NGÀY 19/02/2020
SỐ THÔNG BÁO
BÀN GIAO
GỬI NGÀY
22/06/2020
NGÀY BÀN GIAO
1 CT3.22.4 Lê Việt Hưng Xử lý đinh nẹp chân tường
Gạch ốp chân tường bị sứt lô gia 1
10/03/2020 233 232 28/06/2020
2 CT4.22.3  Nguyễn Thị Như Ngọc- Nguyễn Ngọc Việt Viền gương nứt ở 2 wc.
Tường bẩn cần sơn lại
Rãnh chỉ hở ở phòng bếp, 2 lô gia.
Gạch bị mẻ chỗ 2 cửa lô gia.
Cửa sổ bên trái chặt.
Cửa lô gia nhỏ kêu, zoăng cao su có phần thừa.
Công tắc điện không trơn, không nảy.
Không có ống thoát nước cục nóng điều hòa
24/03/2020 500 495 28/06/2020
3 CT3.21.10 Dương Đức Thủy Sàn bếp chít lại mạch.Cửa phòng ngủ nẹp chưa khít 10/03/2020 216 215 30/06/2020
4 CT3.4.1 Đỗ Thu Phương Công tắc đèn phòng ngủ master bị chập.Công tắc điện khó bấm 14/03/2020 13 13 30/06/2020
5 CT4.5.10  Nguyễn Văn Thạo Không có ý kiến 16/03/2020 296 292 30/06/2020
6 CT3.4.8 Lưu Nguyệt Hà Méo tay nắm cửa phòng khách.
Hỏng khóa phòng VS chính.
Tay nắm cửa phòng ngủ xước nhiều.Vsinh tay nắm cửa
01/03/2020 22 22 30/06/2020
7 CT4.25.1 Chu Thị Hải Yến Đèn gương wc khách
Lỗi mạch gạch tường wc khách.gioăng lô gia khách, gioăng cửa phòng ngủ chính
Kiểm tra lại hết zoăng
26/03/2020 527 521 30/06/2020
8 CT4.9.1 Dương Thị Thu Hà Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 355 339 30/06/2020
9 CT3.23.3 Nguyễn Anh Việt Sàn ốp không chắc khu vực gần cửa sổ master, gần chậu rửa
Cửa bị xước nhiều.
Công tắc phòng ngủ nhỏ+khách hỏng
Kiểm tra lại cửa tất cả các phòng.yêu cầu vệ sinh lại căn hộ sạch sẽ)
11/03/2020 244 243 30/06/2020
10 CT4.5.1 Phạm Thị Hường Không có ý kiến 16/03/2020 296 292 30/06/2020
11 CT3.11.3 Phùng Quang Nhã
Đỗ Thị Thủy
Sươn tường cửa sổ phòng ngủ trong(bị bẩn).Gioăng cửa ra lô gia phòng ngủ bị bung.
Sơn lại một số tường bị bẩn
05/03/2020 101 101 30/06/2020
12 CT3.20.2 Trịnh Duy Thưởng Gắn lại keo gương nhà VS phòng master
Thấm trần phòng VS chung(chỗ quạt hút mùi)
Đi lại keo nẹp sàn gỗ
Đi keo mép giữa sàn gỗ và ốp chân tường cả căn hộ.
Gioăng khung cửa lô gia bị tụt vào trong
09/03/2020 207 206 01/07/2020
13 CT3.19.9 Ngô Thị Lan Anh Bồn cầu Wc chug rò nước.
TCR WC chug bung bản lề
Defect lại tường phòng ngủ toàn bộ phòng ngủ 2
Defect lại tường(lancan) lô gia bếp
Gạch phòng VS master bị lỗi( khoan lỗi)
Sàn WC chung và Master bị đọng nước
Cửa sổ phòng ngủ master chưa vít ốc
Cửa thông phòng ngủ 2 hở nhiều
Phào cửa phòng ngủ master bị nứt
Cửa lô gia bếp kêu to, khó đóng
Sơn tường phòng ngủ master bị loang
Sơn lại tường phòng khách
09/03/2020 202 201 01/07/2020
14 CT3.23.1 La Thị Liễu Phào cửa phòng ngủ 2 bị nứt, vỡ
Sửa lại góc sàn gỗ phòng ngủ 2(bị ộp)+nẹp sàn ra lô gia
Phòng ngủ 2 bị bung
Xử lý nhưng vết sứt, mẻ của tất cả cửa thông phòng
11/03/2020 239 238 01/07/2020
15 CT4.12B.4 Lê Minh Quân Bồn cầu WC phòng khách không vào nước.Vòi xịt nước yếu.Khung gương ở 2 WC nứt.
Treo vòi sen lỏng.Mép cửa kính hở.Thiếu nắp thăm trần nhà VS master.
Tủ chậu rửa 2 cánh tủ bị xước bên trong.Chưa nắp thăm trần nhà VS master.
Tường bị xước do tay nắm cửa chính tì vào, nhiều chỗ bẩn.Phào phòng khách bếp ọp ẹp.
Mối nép sàn không khít(sau cửa, góc tường)
Nẹp sàn phòng ngủ phụ bị bung ở gần cửa lô gia
Nẹp sàn phòng ngủ chính xước
Thoát nước 2 nhà VS kém.Xi măng lô gia bị hở giữa các mép gạch
Thoát nước lô gia kém
Chốt cửa chính vênh không đóng được
Tay nắm cửa rỉ xước
Cửa gỗ xước nhiều(2 phòng ngủ)
Của kính phòng VS:mép keo kính chưa khít.Lô gia chính nhôm bị xước
Đề nghị lắp thoát nước chiều nóng điều hòa.CHưa test van nước máy giặt do chưa mở
20/03/2020 395 391 02/07/2020
16 CT3.15B.7 Trần Thị Bích Thủy Kiểm tra xi phông các nhà vệ sinh bị rò
Khung cửa sổ phòng master có nhiều vết xước
Cạnh tưởng các góc không thẳng
Kiểm tra lôgia phòng ngủ: tường lỗi lõm
Kiểm tra lại thoát sàn ban công
Các cạnh cửa có nhiều vết xước
Tường phòng khách sơn bả bẩn
Cửa sổ phòng master lắp lệch
Chít lại mạch gạch phòng vệ sinh master
Đọng nước sàn phòng vệ sinh master
07/03/2020 153 153 02/07/2020
17 CT3.11.9 Vi Thị Thùy Dung Xịt xí yếu.Rò nước(xi phông)
Thanh treo khăn hở.Lavabo lộ vết đầu đinh.
Lô gia gạch lát sứt mẻ 1 số viền
Sứt cửa vị trí gần ổ khóa.Attomat tỏng không bắn đầ cốt
14/03/2020 107 107 02/07/2020
18 CT4.4.4 Nguyễn Thị Kim Lan Chít lại mạch sàn 02 nhà vệ sinh, sàn ban công phòng khách
Thoát sàn nhà tắm phòng ngủ bị tắc
15/03/2020 289 285 02/07/2020
19 CT3.22.3 Đỗ Văn Mạnh Sảnh chưa đậy nắp thăm trần 10/03/2020 232 231 02/07/2020
20 CT3.11.2 Phan Minh Tú Sơn bả lại trên cạnh cửa phòng khách
Trát lại mạch gạch ban công
Cửa phòng VS sứt mẻ nhiều
Chít lại cạnh ổ điện
Thay nắp ỏ điện ban công
Kiểm tra công tắc nóng lạnh phòng ngủ master
Sơn bả lại trần ban công
05/03/2020 100 100 02/07/2020
21 CT3.10.10 Hồ Thị Thu Trang Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 73 73 02/07/2020
22 CT3.11.8 Nguyễn Văn Tin – Vũ Hồng Hạnh Tróc sơn trần
Cửa và khung cửa sứt.Tường phòng ngủ bẩn
Nắp thăm trần nhà VS chưa khít
Mạch nền sàn hở, góc tường hở không khít
Cửa bị sứt cả khung và cửa.Phòng ngủ nhỏ thiếu nắp đậy công tắc
Trần lối lô gia cần trát lại
05/03/2020 106 106 03/07/2020
23 CT4.21.3 Nguyễn Huy Tiệp
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lavabo VS chung hỏng cần giật thoát nước
Bơm thêm silicon vào chân kính tắm đứng 2 wc
Miết lại mạch sàn wc và master.Kiểm tra lại mạch sàn của 2 lô gia.
Cửa chính(chỗ ổ khóa)có nhiều vết xước
Cửa nhà wc hỏng khóa.Bóng đèn phòng khách nhấp nháy
Attomat bị lắp lệch(át phòng khách và pn2)
Công tắc đèn phòng ngủ phụ bị kẹt, hỏng
24/03/2020 488 483 03/07/2020
24 CT3.3.2 Nguyễn Thị Ngân Căn bị thấm chưa xử lý xong 10/03/2020 5 5 03/07/2020
25 CT3.22.8 Phạm Trung Nghĩa Bơm keo vân đá kính nhà VS 2 chưa kín hết
Ngăn kéo tủ chậu rửa VS 1 và VS 2 khó mở.
Sơn bả lại vị trí ống chờ đèn treo tranh phòng khách
Sơn bả lại mặt nạ công tắc bình nóng lạnh VS 2.Xước gạch vị trí treo khăn VS 1
Sàn gỗ phòng ngủ 2 bị phồng (gần công tắc và cửa ra lô gia 2)
Sàn gỗ n gủ 1 bị phồng ở góc tường.Sàn gỗ phòng khách dưới chỗ điều hòa bị phồng
Chít lại mạch VS1 và 2.Kiểm tra phòng ngủ master công tắc ánh sáng chập chờn
ĐI keo silicon cửa nhôm(cả mặt trong và ngoài)cho kín.Đầu chờ đèn sưởi VS 2 bị thấp, đặt lại cao hơn.
10/03/2020 237 236 03/07/2020
26 CT3.17.9 Phạm Văn Cát Lô gia phòng ngủ chít lại mạch
Cửa WC phòng khách bị xước
08/03/2020 179 179 03/07/2020
27 CT4.11.9 Nguyễn Hiếu Khung gương phòng VS chung rạn và nhiều bong tróc
Lô gia bẩn, sơn bả không đều.
Tường PN nhỏ gần cửa sơn bả không đều.Lô gia phụ bẩn, tường phòng ngủ master bẩn gần cửa sổ.Gạch lát có khe hở, chưa làm khít.Lô gia khách gạch sứt mẻ
19/03/2020 377 373 03/07/2020
28 CT3.15A.1 Dương Tuyết Ngân tường vẫn còn bẩn và sơn chưa kỹ.Cửa phòng khách bị long, không khít.
Sơn lại tường lô gia phụ, ban công phòng khách.
Phòng khách, phòng ngủ master có 1 vệt xước lớn đề nghị sơn lại
14/03/2020 132 132 04/07/2020
29 CT4.12B.8 Vũ Lan Phương sơn bả lại chân tường khu bếp. Sơn bả lại mảng tường mặt ngoài chỗ cửa phòng ngủ nhỏ. Gạchch ốp sàn sảnh ra vào bị sứt và chỗ gần cửa WC chung. Đi lại mạch sàn cả 2 logia. Chít lại khe thềm cửa ra logia phòng ngut nhỏ. Keo lại mối nối nẹp thềm ra vào giao với phòng khách. Trong ngủ Master : nẹp chân tường hở đinh ( vị trí kê giường ) và sàn hở khe nhiều, chít lại. Sứt, xước nhiều vị trí trên cửa chính, cửa ngủ Master và ngủ nhỏ. Nẹp chân cửa ngủ nhỏ vênh. Đi lại silicon khung cửa ngủ nhỏ. Đi lại silicon chân khung cửa bên trái chân cửa ngủ lớn. Sàn và tường WC Master ( chỗ dưới vòi sịt ) có vết sước và chỗ cửa sổ cũng có vết sước dăm. CHít lại mạch tường vách tắm đứng, khung chắn logia ngủ 2 bị lệch. Khe dưới cửa chính bị hở nhiều. Thềm cửa logia bếp dính nhiều sơn. Nẹp chân tường dính sơn ( phòng khách ). Cửa và khung cửa sứt nhiều. Chú ý chít lại mạch sàn. Sàn logia bếp bị đọng nước. Đề nghị CĐT hỗ trợ lắp lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ. 20/03/2020 399 395 04/07/2020
30 CT4.12A.3 Vũ Hải Nam – Nguyễn Thị Thúy An Cạnh tường ban công sơn lại.Chít lại kỹ mạch dưới hộp Aptomat.Cửa phòng khách bị xước, vệ sinh lại.Cửa nhà VS xước, rộp.Công tắc nóng lạnh phòng ngủ master bị xít.Cửa kính nhà VS cao su dán bị sít, có tiếng kêu.Chít lại mạch gạch các cạnh nhà VS master.Nước ban công phòng khách chưa mở 19/03/2020 383 379 04/07/2020
31 CT4.10.7 Phí Thị Lý Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 352 360 04/07/2020
32 CT4.15B.8 Tống Văn Toàn Sàn bị xước tại vị trí ổ cắm ti vi phòng khách.Kiểm tra lại cửa bị xước nhiều.
Chèn kín ổ cắm khu vực lắp ti vi phòng ngủ phụ.Khóa cửa hành lang khó khóa và cửa bị kích.
Ốp chân tường tại cửa sổ võng vào ở phòng ngủ master.Kiểm tra sàn gỗ khu vực ốp giữa phòng bếp và phòng khách
21/03/2020 423 419 04/07/2020
33 CT4.12B.1 Nguyễn Phúc Đạt Cục nóng chưa có thoát chiều nóng.WC chung bị rò nước.Vòi xịt nhà VS chung yếu.
Sàn gỗ phòng master và giáp khu bếp bị ộp.WC master thoát nước chậm.Cửa lô gia bếp kêu to.Vòi nước ngoài lô gia bếp bị lỏng.Miết lại mạch sàn 2 nhà WC
20/03/2020 389 385 04/07/2020
34 CT4.15A.10 Nguyễn Văn Dũng Bắn lại keo khoang ướt nhà VS chung, mép dưới phía tủ lavabo(bị bong keo).
Gioăng nhà VS chung bị hỏng ở mép(phía sau gương bị xước lớp mạ).
Mạch gạch chỗ bếp(giao giữa gạch và đá)(lỗi 1 chút ở viên viền.
Mạch gạch mép cửa cabin tắm đứng trong ngủ master bị lệch, xấu, yêu càu sửa lại.
Siết lại các tay nắm cửa, bị lỏng lẻo.Cửa phòng ngủ nhỏ bị xước(gần tay nắm).
Khe cửa phòng ngủ master bị lệch, cửa không vuông.Mép cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(xước).Nẹp khuôn cửa chính phía ngoài không đồng màu.Vệ sinh lại xung quanh mép cửa lấy sáng nhà VS master, phía lô gia nhỏ.
Nẹp khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị bong(một chút dưới chân).Sơn lại lan can lô gia chính(bị bong sơn)(một vài vị trí bị gỉ nhỏ)
20/03/2020 402 398 04/07/2020
35 CT3.24.2 Phan Tất Đạt Cửa kính nhà VS bị cao so ới sàn nên gioăng không chạm đất VS1 &2.
Sàn lô gia 1 không đủ độ dốc, thoát chậm
11/03/2020 253 252 05/07/2020
36 CT4.9.8 Nguyễn Thị Phương Liên Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 365 349 05/07/2020
37 CT3.23.4 Bùi Văn Hùng Trần ngủ 1 có vết sứt gần điều hòa.Sơn lại chân tường ngủ 1.Nẹp ngủ 1 góc tường rỗng.Sơn tường ở dưới điều hòa ngủ 1.Sơn lại góc tường và mặt nạ ngủ 1 và hèm cửa sổ.Sơn lại 1 nước ngủ 2.Sơn lại hèm cửa lô gia 2.Đi hết silicon cửa lô gia 2(phía dưới chân, mặt ngoài).Sàn ngủ master 4 góc ộp, chân tường thiếu cốt(chỗ dưới điều hòa).Sàn ngủ 2 ộp các góc tường.Đi lại gioăng cửa ra vào ngủ 1.Phào cửa chính có vết sứt.Cửa chính cong vênh.Cửa VS 2 và cửa ngủ 2 sứt, trám lại.Nẹp trên cửa ngủ 1 bị lỏng, cố định thêm đinh.ĐI lại gioăng các cửa ra vào phòng ngủ.Trám lại chỗ bắt đinh vít nẹp sàn gỗ phòng khách.Sàn gỗ ọp và lún nhiều.Sơn ẩu các góc tường, mặt nạ ổ điện, át tổng, vành cửa.
VS tinh bàn rửa mặt (vs 1 &2) và mặt nạ ổ cắm phòng khách.Bố trí lại vị trí đặt cục nóng điều hòa(để đma rbaor đủ chỗ lắp 3 cái và không cản trở đèn lô gia)
11/03/2020 245 244 05/07/2020
38 CT4.18.9 Nguyễn Trung Kiên Không có ý kiến 22/03/2020 459 455 05/07/2020
39 CT3.24.3 Nguyễn Thị Mai Chi Bình nóng lạnh nhà VS khách lỗi, không có nước nóng
Quét lại vệ sinh chân tường phòng ngủ 2
Chỉnh nẹp gỗ cửa phòng khách(có đinh ở nẹp)
Hỏng khóa vệ sinh phòng khách
Tay nắm cửa lô gia khó mở, kiểm tra cửa tay nắm cửa ban công
Công tắc điện phòng ngủ 2 đèn bị lỗi
Công tắc điện sảnh vào khách bị rít, cứng
Cửa xước phòng ngủ 2, phòng VS khách
Ổ điện ngoài ban công nắp bị hỏng
Cánh cửa nhà VS master không chắc, kêu
Các cánh cửa các phòng kêu, không chắc chắn.
11/03/2020 254 253 05/07/2020
40 CT4.11.10 Nguyễn Văn Giang Tủ bị sứt, ổ cắm nhà VS chưa có điện, vòi xịt TCR yếu
Chít lại mạch góc tường nhà VS phòng khách
Hở vách ngăn màng gỗ.Gạch lô gia phụ bị xước
Điều hòa thiếu ống thoát nước.
Tay cửa lô gia chính hơi lỏng.Khóa cửa chính lỏng tay cầm
19/03/2020 368 364 05/07/2020
41 CT3.3.7 Trương Minh Sang Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 10 10 06/07/2020
42 CT4.3.1 Trần Văn Tâm Ngăn kéo tủ chậu rửa phòng VS chung bị bung ngăn kéo. Đèn phòng khách bị lỗi 03 đèn. 15/03/2020 271 267 06/07/2020
43 CT4.3.8 Nguyễn Thanh Hiền Còn 1 ngăn kéo wc phòng khách.Đèn phòng khách nhấp nháy 27/03/2020 281 277 06/07/2020
44 CT4.5.9 Trần Mạnh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hà
Bả chít lại cạnh cửa phòng ngủ 2.Góc cạnh cửa phòng ngủ bên trong phía trên bị phồng.
Công tắc đèn lô gia đẩy lùi ra ngoài
16/03/2020 306 302 07/07/2020
45 CT4.6.8 Lê Thị Nga Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 317 313 07/07/2020
46 CT4.5.3 Chu Diệu Chinh Treo sen tắm lỏng lẻo wc master
Chân tường PK bị lem nhem, tường PK sát nhà VS bị xước
Tường giữa 2 PN có vết bẩn chạy dọc từ ổ cắm xuống ỏ pk
Có vết sứt ở tường khu sảnh vào
Chưa có đường nước đầu ra của điều hòa
Đi lại keo phào sàn gỗ.Gỗ 2 PN&PK thay lại 1 tấm bị xước
16/03/2020 300 296 07/07/2020
47 CT4.6.10 Lê Thanh Ngân Lô gia 2 có vết sứt tường 16/03/2020 308 304 08/07/2020
48 CT4.8.10 Đỗ Thị Mai Xuân Vệ sinh lau lại khô bên trog ngăn kéo tủ lavabo
Quạt hút gió nhà VS phòng ngủ master không chạy
Xước cửa phòng ngủ master.
17/03/2020 332 328 08/07/2020
49 CT4.10.9 Trịnh Thị Bích Hải Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 354 362 09/07/2020
50 CT3.7.3 Vũ Tiến Hòa Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 53 53 09/07/2020
51 CT4.8.3 Đặng Thị Thúy Chập điện phòng khách phòng master 17/03/2020 336 332 09/07/2020
52 CT3.10.8 Đinh Thị Hiền Vệ sinh gương phòng khách
Vệ sinh tủ lavabo phòng khách
Kiểm tra các cửa có tiếng kêu mạnh khi đóng
Cửa lô gia bị kẹt(tay nắm cửa)
Vệ sinh lại cửa kính các phòng
Lắp lại gioăng cửa kính phòng master
Lắp lại gioăng cửa ban công
Chát chít lại chân cửa lô gia phòng ngủ
04/03/2020 82 82 10/07/2020
53 CT4.6.9 Lê Văn Hiệp Kiểm tra lại tường vị trí lắp ti vi phòng khách(nghi bị thấm).Tường ở sảnh có vết bẩn.
Cửa chính xước.Cửa phòng vs chung bị xước.Cửa lô gia bếp kẹt khóa.Bóng đèn phòng khách bị nháy.Công tắc đèn pn 2 lỗi, chiếu sáng phòng khách lỗi
28/03/2020 318 314 10/07/2020
54 CT3.23.2 Nguyễn Mạnh Cường Thoát sàn VS master bị trũng.Nẹp gỗ cửa bị bung phòng ngủ nhỏ.Cửa bị xước.
Xước sơn lan can ban công.Kiểm tra cửa sổ phòng ngủ master bị lệch, hở.VS công nghiệp lại
14/03/2020 243 242 10/07/2020
55 CT3.11.10 Phạm Ngọc Vinh Gạch nhà VS chung bị vỡ sát vách kính.Biển căn hộ bị bắn sai, nhầm với căn CT3.11.11 05/03/2020 97 97 10/07/2020
56 CT3.23.7 Phạm Thị Thu Huyền Không có ý kiến 11/03/2020 248 247 10/07/2020
57 CT4.16.8 Phạm Thị Sử Không có ý kiến 21/03/2020 434 430 11/07/2020
58 CT3.17.1 Hoàng Văn Long Rò rỉ nước sau khi xả cả 2 bôn cầu.Cửa kính Vách tắm đứng phòng VS master không khít dưới chân.Phòng VS master tắc ống thoát nước nhà tắm, thoát nước chậm.VS phòng khách thoát nước chậm.Chạm tay vào tường có dính nhiều sơn.Mạch chân tường phòng bếp to,xấu.Lô gia phụ thoát nước chậm, hỏng gioăng cao su cửa mở lô gia phụ.Phòng ngủ nhỏ: cửa vào khe hở lớn, tay nắm đấm phía trong bị rơ, lỏng kêu, cửa nhiều vết xước.Phòng VS các tay đấm cửa bị rơ, lỏng, kêu phía trong.
Tay đấm cửa phòng ngủ master bị hỏng.Lô gia bị hỏng gioăng cao su cửa.Không có nước lô gia máy giặt, chưa có thoát nước cục nóng điều hòa
08/03/2020 168 168 11/07/2020
59 CT4.11.7 Từ Minh Hương Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 375 371 11/07/2020
60 CT4.10.10 Lê Đức Mạnh Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 344 352 11/07/2020
61 CT4.10.8 Trần Bình Dương Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 353 361 11/07/2020
62 CT3.12B.4 Trần Thị Sáu Bồn xước bệ xí phòng VS chung lỏng lẻo
Ngăn kéo dưới tủ chậu phòng VS chung bị trầy xước, có nhiều lỗ nhỏ
Defect góc tường nhà tắm phòng ngủ chỗ sát vách kính
Defect lại tường lô gia phòng ngủ cho phẳng.
Chít lại mạch nhà tắm phòng VS chung
Quét lại sơn tường phòng ngủ nhỏ(mặt đối diện cửa ra vào).Defect lại tường phòng ngủ master(phía trên công tắc nóng lạnh).
Gạch sàn nhà VS chung bị vỡ(trước cửa nhà tắm).Chít mạch sàn lô gia phòng ngủ.
Khuôn cửa phòng ngủ nhỏ bị trầy xước.Defect chỗ chốt khuôn cửa phòng master.Vệ sinh lại mặt bên tủ chậu rửa phòng VS chung.Kiểm tra lại tất cả các mạch nhà tắm, còn nhiều chỗ còn chưa chít hoặc bị trầy xước
06/03/2020 126 126 12/07/2020
63 CT4.12B.10 Nguyễn Như Sơn Hèm trong gương TCR bị nứt.Sơn tường chỗ cửa sổ lô gia ngủ nhỏ xấu.Chít silicon thềm ngủ master.Sàn gỗ pk chỗ góc gần bếp hơi lún 28/03/2020 390 386 12/07/2020
64 CT3.9.8 Phạm Thái Bình Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 94 94 12/07/2020
65 CT4.12B.2 Vũ Trường Sơn Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 393 389 13/07/2020
66 CT4.12B.7 Trần Thị Bích Thủy Bệ xí WC phòng khách hở chân chít lại chân.Tường phòng ngủ master bẩn ở gần khung cửa vào.Phào sàn gần khu bếp bong.Phào sàn gỗ ở PN nhỏ gần cửa bị bung.Chít lại mạch sàn VS phòng khách.Lô gia phụ chít lị mạch sàn.Khung cửa PN master bong góc và xước ở khung.
Sơn lem nhem ở mép khung cửa lô gia phụ.Kiểm tra lại cửa PN master và wc master
20/03/2020 398 394 13/07/2020
67 CT3.17.2 Đỗ Nhật Phong Gạch ở chân khung kính lô gia phòng khách bị sứt.Cửa kính bập bênh.
Cửa WC bị sứt mẻ vài chỗ.Ổ cắm phòng khách bị hở, chân mặt nạ ổ cắm chít lại
08/03/2020 172 172 13/07/2020
68 CT3.21.8  Nguyễn Văn Toàn Lavabo thoát chậm.Sơn chưa đều(Các cổ trần, gần điều hòa). Mạch chân tường gần cửa ra vào lem nhem.Sàn đọng nước nhất là khu chậu rửa.Chân lan can lô gia phụ+lô gia chính trát chưa hết.VS tay nắm cửa phòng ngủ nhỏ đinh đóng chưa hết, nẹp cánh cửa vênh.Bản lề vách kính nhà VS nặng, kêu.Đóng mở có tiếng kêu.Ổ cắm lồi(công tắc bếp hở khe nhỏ với tường 14/03/2020 225 224 14/07/2020
69 CT4.15B.4 Đỗ Thế Anh Đi lại dây thoát nước cục nóng.Mép tường đi ra lô gia dài có vết xước ở góc bên phải(giữa 2 công tắc điện).Vòi nước lô gia chưa có nước(cấp máy giặt).Cửa chính mép cửa bị vát, mặt trong có vết xước.Đệm cửa cần được dán lại, bị bung các góc.Gioăng  lô gia dài bị bung góc, mép cửa góc dưới chưa khít.Chuông hình chưa có.Công tắc phòng ngủ chính đang lỗi 2 chiều 21/03/2020 419 415 14/07/2020
70 CT4.15B.2 Lê Mạnh Hùng Cửa chính phòng khách bị vỡ, nứt(lỗi nặng).Lắp lại 2 ổ cắm điện PK(chỗ lắp tivi).
Sơn bả lại tất cả các mặt ổ điện, ổ cắm điện, công tắc trong nhà.Ổ cắm điện lỏng, bung, lắp lại cho chặt.
21/03/2020 417 413 14/07/2020
71 CT3.15B.8 Vương Thành Hưng Chân tủ chậu rửa WC master bị rỉ. Chân cạnh tường phòng ngủ 2 (lối ra lôgia) bị sứt mẻ lớn. Sơn lại tường chỗ công tắc điện khu bếp. Cửa sổ phòng master bung gioăng, bị xước. Cửa chính không khít. Cửa phòng vệ sinh chung không đóng được. Kiểm tra lại ổ điện phòng master. Công tắc điện phòng ngủ 2 bị lỗi. Đá lát dưới chân cửa kính ra ban công khu bếp có nhiều vết sứt mẻ. 07/03/2020 154 154 14/07/2020
72 CT4.9.3  Nguyễn Hoàng Lan Anh Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 360 344 14/07/2020
73 CT4.17.5 Thành Thùy Dung Không có ý kiến 22/03/2020 443 439 15/07/2020
74 CT3.19.2 Vũ Thị Hường Sảnh ngoài lan can bị sứt bề mặt.Sơn lại chân tường góc trái bên trong và sau cánh cửa của phòng ngủ master.Cửa phòng khách nứt chỗ khóa.2 phòng ngủ sơn lại nẹp, vệ sinh cửa.Lô gia 1 ngoài lan can nứt.Cửa chính xước, nứt chỗ khóa.Cửa phòng ngủ 2 : sơn xước phần nẹp.Vệ sinh sạch các vết sơn ở tất cả các cửa và chân tường+tường. 09/03/2020 195 194 16/07/2020
75 CT4.16.3  Lê Lan Thư Mép tường thông ra lô gia ngủ nhỏ bị sứt.Mép tường phòng khách giao vs chug bị sứt, bà và sơn lại.Đánh drape chân tường chỗ thềm cửa ra vào, bên dưới bảng điện.Vẽ lại mép khung cửa ngủ nhỏ và master(chân cửa).VSCN khung cửa sổ lô gia, mép tường cửa ngỷ master, nẹp chân tường và chân tường 21/03/2020 430 426 16/07/2020
76 CT3.18.10 Nguyễn Thu Trang Chậu bị sứt, chậu rửa bị trầy.Tường phòng khách bẩn.Phòng nhỏ bị sứt góc.
Cửa phòng master bị sứt trầy, phòng ngủ nhỏ bị trầy
08/03/2020 181 181 17/07/2020
77 CT3.23.9 Lê Thị Thanh Nhàn Cục nóng không có đường ống thoát nước.Tường nhà VS chung(chỗ tắm đứng) vỡ gạch.Sàn WC chung còn bê tông.Sàn lô gia bếp bị vỡ gạch.Chỉnh lại ổ cắm điện phòng khách(bị lệch) 11/03/2020 250 249 17/07/2020
78 CT3.8.7 Hoàng Văn Nam Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 69 69 17/07/2020
79 CT3.20.7  Nguyễn Thanh Tùng/Ngô Thị Minh Ngọc Két nước chưa lắp chắc chắn(master).Mép trong gương wc master bẩn.
Ga thoát sàn WC chung gạch vỡ.TRần phòng khách lộ vết mối nối.
Cửa không cùng màu(cửa chính khác cửa thông phòng).
Cửa lô gia phụ bị kích.Hỏng 1 đèn phòng khách.Vệ sinh mặt cửa kính trong ngoài căn hộ
13/03/2020 212 211 17/07/2020
80 CT3.20.3  Bùi Thị Hương Lan Không có ý kiến 14/03/2020 208 207 17/07/2020
81 CT3.23.8 Dương Văn Huấn Yêu cầu thay cửa phòng ngủ 1 11/03/2020 249 248 17/07/2020
82 CT4.5.8 Vương Xuân Trường Phòng ngủ bị bung mép cửa ra lô gia
Sàn phòng VS chug bị xước 1 viên
Chưa bắt chặt vít
Chốt cửa VS phonkgf ngủ master
Công tắc nóng lạnh phòng VS chung bị kẹt
16/03/2020 305 301 18/07/2020
83 CT3.22.7 Lê Thị Tươi Nhà WC master gạch ốp tường bị vỡ gần má cửa, sứt gạch góc gần vách kính.
Đọng nước WC 1 sát vách kính
10/03/2020 236 235 18/07/2020
84 CT3.22.9 Đặng Thị Diệu Linh Không có ý kiến 10/03/2020 238 237 18/07/2020
85 CT4.19.8 Vũ Ngọc Tuyển
Bùi Thị Hạnh
Bùi Văn Mùa
Nguyễn Thị Toán
Kiểm tra lại bồn cầu wc master.WC master và chung bị rò nước xuống TCR(cả xiphong và mặt đá)
Khung gương nhà WC bị nứt.Lắp lại TCR nhà VS chung(đang bị lệch)
Xử lý lại phào chân tường)PN2- chỗ cửa thông phòng)bị thừa ra nhiều
Miết lại mạch sàn
Sàn nhà WC bị đọng nước ở dưới gầm TCR.Sàn 2 lô gia thoát chậm, đọng nước lại
Cửa chính phòng khách có nhiều vết xước(cả khung cửa)
Khung cửa Pn master bị sứt, mẻ
Cửa sổ wc master không đóng được và có nước đọng
Gắn lại đệm cửa wc master và thông phòng master
23/03/2020 469 465 18/07/2020
86 CT4.11.8 Ngô Văn Hiệp Phòng ngủ master sàn gỗ bị ọp ẹp.Nhà VS khách gạch bị sứt mẻ.Thiếu nẹp cửa phòng khách.Phòng ngủ master cửa bị vênh.Sửa 1 công tắc bị thọt vào trong phòng ngủ nhỏ 19/03/2020 376 372 19/07/2020
87 CT3.25.4 Nguyễn Anh Đức Ốp gương cả 2 nhà WC bị nứt.WC master không có nước.WC master bị sứt mẻ.
Defect lại tường(chỗ mép cửa) ở phía ngoài lô gia phòng ngủ 2.
Defect lại tường+cửa sổ phòng WC master(ở bên trong).
Làm đẹp lại 2 cạnh góc tường lô gia bếp.Cửa chính bị xước nhiều.
Dán lại toàn bộ các miếng đệm giảm tiếng ồn của cửa.Lan can lô gia phòng ngủ 2 bị bong sơn
12/03/2020 263 262 19/07/2020
88 CT3.23.10 Đàm Thanh Toàn Kéo ra kéo vào bị rít.Mở cửa bị tiếng kêu.Vệ sinh lại tủ vệ sinh, có hiện tượng đọng nước.Đề nghị bổ sung ống thoát nước điều hòa nóng. Vệ sinh phòng ngoài rò rỉ nước, đã báo kỹ thuật dán lại keo và đang xử lý. 11/03/2020 240 239 20/07/2020
89 CT4.5.2 Nguyễn Thị Kim Oanh Khung cửa VS chung(hèm trong) bị xô, không khớp với tường. 16/03/2020 299 295 20/07/2020
90 CT4.19.1 Ngô Văn Hãnh Thiếu đường gom thoát nóng.Thoát xiphong hỏng.Sơn khung gương tróc phòng master.
Thoát sàn đọng bên trong phòng tắm.Khung gương ở 2 WC bị nứt.Sơn lại trần lô gia phụ.
VS lại dầm lô gia phòng khách bẩn.ĐỌng nước sàn nhà VS master và VS chung. Nứt gạch sàn vs chung.Đọng nước sàn lô gia phụ.Cửa pn master xước.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng ngủ phụ.Thay nẹp cánh(chỉ) phòng vs master.Cửa lô gia phụ tróc sơn.Gioăng cao su dưới hỏng.Kiểm tra lại gioăng cao su pk.Sơn lại lan can lô gia pk.Ốp gạch chân tường sảnh thang máy
23/03/2020 460 456 20/07/2020
91 CT3.3.1 Trần Tú Oanh Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 1 1 20/07/2020
92 CT3.19.8 Nguyễn Văn Đông Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 201 200 20/07/2020
93 CT4.15B.10 Lê Thành Đạt Cạnh trần(tường wc) không thẳng.Sàn phòng ngủ trong bị phồng rộp.Sàn wc cả 2 phòng thoát chậm.Lô gia pk thoát nước chậm.Cửa phòng ngủ lớn có xước mẻ 21/03/2020 414 410 23/07/2020
94 CT4.10.2 Nghiêm Đức Ân-Phạm Thu Hương Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 347 355 23/07/2020
95 CT4.24.1 Hán Thị Mai Không có ý kiến 28/03/2020 519 513 24/07/2020
96 CT3.20.9 Nguyễn Văn Lý Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 214 213 24/07/2020
97 CT4.23.9 Lê Thị Huyền Trang &
Nguyễn Ngọc Hồng
Điều hòa chảy nước.Chưa có gương phòng VS phụ.Miết lại mạch phòng vs master.
Tay nắm cửa các phòng có nhiều sơn+lỏng lẻo, xước
25/03/2020 518 512 26/07/2020
98 CT3.22.1 Phí Thị Bích Hạnh Không có ý kiến 10/03/2020 227 226 28/07/2020
99 CT3.10.1 Vũ Thị Thanh Luyến Đi lại mạch sàn VS 2.Cửa lô gia 1 bị kêu. 13/03/2020 72 72 30/07/2020
100 CT4.21.2 Phan Thị Liên Không có ý kiến 24/03/2020 487 482 30/07/2020
101 CT4.21.1 Hoàng Cao Cường Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 483 #N/A 08/08/2020
102 CT4.8.1 Nguyễn Thanh Bình Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 331 327 11/08/2020
103 CT4.5.4 Lê Anh Tuấn Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 301 297 14/08/2020
104 CT4.21.4 Nguyễn Kim Trung Vỡ đá bong keo (mép tủ chậu wc phòng khách).Chít lại mạch sàn 2 nhà wc.
Hệ thống cửa bong tróc, xước xát nhiều.Vòi sen nhà WC master nóng lạnh bị ngược
24/03/2020 489 484 15/08/2020
105 CT4.16.9 Nguyễn Duy Vinh Không đến nghiệm thu Không đến nghiệm thu 435 431 24/09/2020
106 CT3.21.1 Phùng Văn Bình Không có ý kiến 10/03/2020 215 214 02/10/2020
107 CT4.18.8 Mai Thanh Hải Gương 2 nhà vệ sinh ố, mốc đề nghị thay. Tường phòng ngủ chính và phòng ngủ nhỏ vệt bẩn nhiều. Tường phòng khách bẩn. Chít lại mạch sàn 2 nhà vệ sinh. Đi keo và sửa lại các phào gỗ bị hở. Thay các tay nắm cửa do bị ố, xước như đồ cũ. Làm sạch thiết bị vệ sinh trong 2 nhà vệ sinh. 22/03/2020 458 454 22/11/2020
108 CT3.7.4 Nguyễn Thị Quế Hương Không có ý kiến 13/03/2020 54 54 12/12/2020

Như vậy, mỗi Khách hàng của Dự án Iris Garden, bao gồm cả 108 chủ thể được nêu trong Công văn của Công ty Luật Á Châu Việt, đều thống nhất, chấp nhận, không có bất kì ý kiến phát sinh gì khác đối với diện tích, thiết kế và toàn bộ các hạng mục trong Căn hộ. Do đó, những cáo buộc của Công ty Luật Á Châu Việt liên quan đến việc tính sai diện tích hoặc có sự sai lệch thiết kế trong các Căn hộ tại Dự án Iris Garden là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế khách quan, đặc biệt là không chính xác với ý chí của các Khách hàng khi nhận bàn giao căn hộ.

4. Về những tư vấn của Công ty Luật Á Châu Việt đối với Quý Khách hàng tại Dự án Iris Garden

Tại trang số 4 của Công văn số 0804/CV-ACV có nêu: “Đề nghị Công ty Nhuệ Giang có văn bản trả lời thoả đáng cho chúng tôi và thân chủ của chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này. Hết thời hạn 10 ngày nêu trên mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi không nhận được văn bản trả lời thoả đáng từ Quý công ty thì chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình như: Gửi đơn đến Bộ xây dựng và các cơ quan chuyên môn…. Khách hàng của chúng tôi sẽ đăng tải sự việc lên trang mạng xã hội facebook, zalo và tiến hành treo băng rôn tại từng căn hộ”.

Do vậy, Công ty Nhuệ Giang cũng khuyến cáo Công ty Luật Á Châu Việt thận trọng khi đưa ra những cáo buộc không có căn cứ và cần nghiêm túc áp dụng chính xác các quy định của pháp luật có liên quan, để tránh tạo ra sự hiểu lầm đáng tiếc đối với các Quý khách hàng của Dự án. Trường hợp Công ty Luật Á Châu Việt có những tư vấn, hành vi, nội dung vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Nhuệ Giang, Công ty sẽ tiến hành đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật.